top of page

Help! Mijn kind kan de R niet uitspreken. Wat nu?

Ik krijg vaak berichtjes van bezorgde ouders “Mijn kind is 5 jaar en kan de R nog niet uitspreken, is dit normaal?” Ik besteed daarom graag deze blog aan alle (bezorgde) ouders. Het is niet altijd makkelijk om te weten wat nou wel en niet op tijd is als we kijken naar de spraak van onze kinderen.


Vanaf 2 jaar

Vanaf de leeftijd van 2 jaar kan een kind de P, T, K, S, G, M, N, J en H aan het begin van het woord goed maken. Het kind is dan voor 50% verstaanbaar. Het brabbelen neemt af en kinderen spreken in tweewoordsuitingen (pop weg, koek hebbe).


Vanaf 3 jaar

Vanaf deze leeftijd is het kind voor 75% verstaanbaar en maakt hij of zij de eerste medeklinkerverbindingen, ook wel clusters genoemd. Verder kan hij ook de B, D, F, L en R aan het begin van het woord maken. Denk aan stoel in plaats van toel. Het aantal woorden in een uiting neemt ook toe: zinnetjes van 3 tot 5 woorden.


Vanaf 4 jaar

Vanaf 4 jaar is er sprake van een uitbreiding van medeklinkers en verbindingen. De L, R, SCH, FL, KN, ZW kunnen nog moeilijk zijn. Het kind maakt nu zinnen van 6 woorden en meer en hij of zij is verstaanbaar voor vreemden.


Vanaf 5 jaar

Vanaf 5 jaar kunnen de R, SCH nog moeilijk zijn. Echter, het advies is als het kind deze klanken nog niet kan met 5 jaar, de logopedie te starten. Veel kinderen maken van de R een L. Het kind maak samengestelde zinnen met voegwoorden zoals “omdat”. Als een kind nog steeds slist met 6 jaar wordt logopedie aangeraden.


Uitzonderingen!

Natuurlijk kan het ook gewoon zijn dat uw king een late prater is omdat hij bijvoorbeeld verlegen en/ of onzeker is. Het hoeft dus niet te betekenen dat er sprake is van een spraakstoornis. Luisteren naar de intuïtie als ouder is ook belangrijk.


Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek met behulp van genormeerde testen en besluit of logopedie raadzaam is. Tijdens de behandeling leert uw kind spelenderwijs klanken aan en krijgt het oefeningen mee voor thuis. Na een tijdje onderzoekt de logopedist uw kind opnieuw om te kijken of het alle klanken passend bij zijn/ haar leeftijd gebruikt.
338 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page