top of page

Spraak- en taalstoornissen en online therapie

Bent u een ouder van een kind met een taalachterstand? Denkt u dat uw kind zijn spraak- en taalvaardigheden niet zo efficiënt ontwikkelt als andere kinderen van zijn leeftijd? Bent u bezorgd dat er misschien iets mis is met uw kind? Dan is het tijd voor u om naar de dokter te gaan. Het is in orde, er is een behandeling voor en met de juiste therapie kan uw kind wonderbaarlijk herstellen!


Spraak- en taalstoornissen

Kinderen worden geboren met het vermogen om een taal te leren; toch moeten ze de taal of talen leren die hun familie en omgeving gebruiken. Het leren van een taal kost tijd, en kinderen verschillen in hun vermogen om taal te verwerven en spraakmijlpalen te bereiken. Typisch ontwikkelende kinderen kunnen tijdens het leren moeite hebben met bepaalde klanken, woorden en zinnen. Rond de leeftijd van vijf jaar zijn de meeste kinderen echter in staat effectief te communiceren. Het hebben van een meertalig gezin kan ook problemen veroorzaken bij het leren van talen, omdat het kind kan worstelen met de keuze van de taal die het wil leren.


Een spraakgebrek, ook wel spraakstoornis genoemd, is een aandoening die het vermogen van een persoon aantast om vloeiend, accuraat of met een duidelijke resonantie of toon te spreken. Spraakstoornissen zorgen voor communicatieproblemen omdat mensen met spraakstoornissen moeite hebben om begrijpelijke geluiden te maken of woorden te vormen.

Als uw kind moeite heeft met de taal- of spraakontwikkeling, maak dan een afspraak voor een evaluatie met de huisarts. Uitzoeken of de jongere aan gehoorverlies lijdt, is een cruciale eerste stap. Gehoorverlies kan moeilijk te detecteren zijn, vooral als het slechts aan één oor optreedt of als een kind gedeeltelijk gehoorverlies heeft, wat betekent dat het sommige geluiden wel kan horen, maar andere niet.


Taalstoornissen vs. Spraakstoornissen

Het is belangrijk dat je weet hoe deze twee verschillen, zodat je begrip kunt opbrengen voor je kind. Spraakstoornissen zijn problemen met articulatie, vloeiendheid, fonologie en stem die het moeilijk maken om geluiden te maken. Lichamelijke, motorische, zintuiglijke, neurologische of mentale stoornissen zijn veel voorkomende oorzaken van deze stoornissen.

Mensen met taalproblemen daarentegen hebben moeite om de betekenis van wat ze willen zeggen onder woorden te brengen. Deze afwijkingen, die vaker voorkomen bij kinderen, kunnen leiden tot een gebrek aan woordenschat en moeilijkheden met het spreken in complexe zinnen. Een taalachterstand kan worden veroorzaakt door een stoornis bij het kind, bijvoorbeeld dyslexie, of door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving. Stoornissen in de receptieve taal, begrip, kunnen ook een teken zijn van een taalstoornis.


Online Logopedie

Het gebruik van technologie om logopedie te geven via hogesnelheidsinternet, webcam, headset met microfoon, of een andere vorm van communicatie staat bekend als online logopedie of tele-praktijk. Een klinische afspraak waarbij een patiënt en een logopedist via het internet face-to-face met elkaar in contact staan, wordt online therapie genoemd. De sessie omvat een reeks therapeutische oefeningen, zoals luisteren, spreken, lezen en schrijven. De logopedist evalueert de sessies om een verslag te maken dat kan worden gebruikt om de vooruitgang en het gebruik te volgen.


Angststoornis

Spraakproblemen die onbehandeld blijven, kunnen bij een persoon veel angst opwekken. Angststoornissen of angst om in het openbaar te spreken kunnen zich ontwikkelen als gevolg van deze angst. Angst behandeling op jonge leeftijd kan helpen om het ontstaan van angststoornissen of fobieën te voorkomen. Gesprekstherapie en anti-angst medicijnen zijn twee behandelingsmogelijkheden.


Wat zijn de kansen op de lange termijn?

Mensen die vroeg therapie zoeken hebben een betere prognose. Omdat spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen daarin zo vroeg mogelijk te signaleren. De taalgevoelige periode (0 tot 6 jaar) kan dan optimaal worden benut. Dus hoe eerder het wordt ontdekt, hoe groter de kans is dat de klachten verminderen. De prognose voor mensen met een levenslange handicap wordt bepaald door de ernst van hun aandoening.


Heeft u vragen over de taal- en spraakontwikkeling? Neem gerust contact met me op!191 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page